ReadyPlanet.com
แสดงความยินดีปลัดจังหวัดตาก
วันที่ 09/11/2018   11:18:28

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก , กรรมการผู้จัดการโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก มอบให้ นายวิโรจน์  อัศวะประภา ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะบริหารโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ร่วมแสดงความยินดีและเข้าพบปะพูดคุย พร้อมมอบป้ายชื่อหินแกรนิตเป็นที่ระลึก ให้ นายธนยศ ปานขาว มาดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดตาก ที่ศาลากลาง จังหวัดตาก   
ภาพ/ข่าว/กิจกรรมโรงแรม

วันตำรวจ ปี2561 วันที่ 19/10/2018   15:21:46