ReadyPlanet.com
กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เมืองตาก article

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

     
 

 
สถานที่ท่องเที่ยว ใกล้โรงแรม