ReadyPlanet.com
สถานที่ท่องเที่ยว ใกล้โรงแรม

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดตากสะพานแขวนเมืองตาก

ยามเย็นที่สายลมพัดพา หากใครได้มาเดินเล่นบนสะพานแขวนแห่งนี้ก็จะสุขใจ และสดชื่น สูดกลิ่นไอของท้องน้ำ และชมแสงตะวันจากแผ่นฟ้า ความโรแมนติกอยู่ใกล้แค่เอื้อม คู่รักจึงมักมาจูงมือ เกาะเกี่ยวกันเดินเล่นบนสะพานแขวน

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติarticle

พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากที่มีอยู่จำนวนมากและเก็บรักษาไว้กระจัดกระจายในสถานที่ต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แบ่งเป็น 2 ชั้น

กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เมืองตากarticle
ตาก จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง แบบ New Normal สำหรับงาน “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
 
หน้า 1/1
1
[Go to top]