ReadyPlanet.com
dot dot
พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ article

ข้อมูล พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก

จังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก(หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก เมื่อปี พ.ศ.2501

พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากที่มีอยู่จำนวนมากและเก็บรักษาไว้กระจัดกระจายในสถานที่ต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ

**ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงพระราชกรณียกิจที่เป็นภาพถ่ายและโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น

**ชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดงสิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก

 
สถานที่ท่องเที่ยว ใกล้โรงแรม
bulletContact Us
bulletททท.จ.ตาก
bulletมารีน่าคลับ ตาก
bulletรายการอาหาร
Copyright © 2013-2016 All Rights Reserved.

The Viang Tak Riverside Hotel
236 Jompol Road, Muang District. Tak 63000 Thailand.
Tel. +66-5551-2507-8, +668-1887-2905 Fax. +66-5551-2168
E-mail : viangtakriverside@gmail.com