ReadyPlanet.com
Photo Gallery
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : RP Test 9.28
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รายละเอียด:

 "อุ่นใจ"โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ห่วงใยลูกค้าและพนักงานเสมอ เราเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และสุขภาพของลูกค้าทุกท่านเหนือสิ่งใด ทุกพื้นที่ เรามีเจลล้างมือและสเปรย์ฉีดอนามัย ให้ห่างไกล ‘ไวรัส COVID-19’ เรามีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ของผู้มาใช้บริการ ดังนี้

มาตรการด้านห้องพัก
1. มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเคร่งครัดในทุกจุดพื้นที่โรงแรมฯ
2. ตรวจวัดไข้พนักงานทุกท่านก่อนเข้าทำงาน
3. มาตรการคัดกรองในการตรวจสุขภาพของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ
โรงแรมฯจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง
5. จัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ ทั่วโรงแรมฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นประจำ
6️.หลังจากทำความสะอาดห้องพัก จัดให้มีการอบโอโซนและเรากำจัดเชื้อโรคโดยใช้โอโซนทรีสเมนท์เป็นประจำ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และฆ่าเชื่อโรค หลังจากนั้นทำการพักห้อง 2 วัน ก่อนขาย

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รายละเอียด:

 เราเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และสุขภาพของลูกค้าทุกท่านเหนือสิ่งใด ทุกพื้นที่ เรามีเจลล้างมือและสเปรย์ฉีดอนามัย ให้ห่างไกล ‘ไวรัส COVID-19’ เรามีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ของผู้มาใช้บริการ 

มาตรการห้องประชุมสัมมนา

1️. จัดให้มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว พร้อมจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุมสัมมนา
2️. จัดลงทะเบียนการเข้า-ออกผ่าน QR Code ไทยชนะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ
3️. ลดปริมาณผู้เข้าการประชุมสัมมนาโดยจัดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างทางสังคม
4️. จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ
5️. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน ก่อนเข้าใช้บริการและหลัง ใช้บริการแล้ว และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสัมมนาช่วงลูกค้าพักทานอาหารกลางหรือพักเบรค
6. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและพื้นผิวในบริเวณต่างๆทุกๆ2ชั่วโมง
7. เมนูคอฟฟี่ เบรค และอาหารปรุงสดใหม่ถูกหลักอนามัย

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
รายละเอียด:

 เราเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และสุขภาพของลูกค้าทุกท่านเหนือสิ่งใด ทุกพื้นที่ เรามีเจลล้างมือและสเปรย์ฉีดอนามัย ให้ห่างไกล ‘ไวรัส COVID-19’ เรามีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ของผู้มาใช้บริการ 

มาตรการห้องประชุมสัมมนา

1️. จัดให้มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว พร้อมจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุมสัมมนา
2️. จัดลงทะเบียนการเข้า-ออกผ่าน QR Code ไทยชนะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ
3️. ลดปริมาณผู้เข้าการประชุมสัมมนาโดยจัดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างทางสังคม
4️. จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ
5️. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน ก่อนเข้าใช้บริการและหลัง ใช้บริการแล้ว และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสัมมนาช่วงลูกค้าพักทานอาหารกลางหรือพักเบรค
6. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและพื้นผิวในบริเวณต่างๆทุกๆ2ชั่วโมง
7. เมนูคอฟฟี่ เบรค และอาหารปรุงสดใหม่ถูกหลักอนามัย

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : ทดสอบ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]