ReadyPlanet.com

Photo Gallery > พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

 "อุ่นใจ"โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ห่วงใยลูกค้าและพนักงานเสมอ เราเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และสุขภาพของลูกค้าทุกท่านเหนือสิ่งใด ทุกพื้นที่ เรามีเจลล้างมือและสเปรย์ฉีดอนามัย ให้ห่างไกล ‘ไวรัส COVID-19’ เรามีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ของผู้มาใช้บริการ ดังนี้

มาตรการด้านห้องพัก
1. มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเคร่งครัดในทุกจุดพื้นที่โรงแรมฯ
2. ตรวจวัดไข้พนักงานทุกท่านก่อนเข้าทำงาน
3. มาตรการคัดกรองในการตรวจสุขภาพของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ
โรงแรมฯจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง
5. จัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ ทั่วโรงแรมฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นประจำ
6️.หลังจากทำความสะอาดห้องพัก จัดให้มีการอบโอโซนและเรากำจัดเชื้อโรคโดยใช้โอโซนทรีสเมนท์เป็นประจำ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และฆ่าเชื่อโรค หลังจากนั้นทำการพักห้อง 2 วัน ก่อนขาย